Bekkenfysiotherapie

bekkenfysiotherapieKlachten van het bekken of de lage rug kunnen problemen met de bekkenbodemspieren veroorzaken en omgekeerd. Omdat ook de lage buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder of prostaat) een relatie hebben met de bekkenbodemspieren, kunnen bij het niet goed functioneren hiervan klachten ontstaan op het gebied van plassen, het hebben van ontlasting of bij het vrijen. Klachten in dit gebied kunnen voorkomen bij zowel vrouwen, mannen als kinderen.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut heeft zich door middel van een gerichte opleiding gespecialiseerd in het gebied van buik, bekken en lage rug, na eerst het diploma Fysiotherapie behaald te hebben.

De bekkenfysiotherapeut stelt na een uitgebreide intake, samen met de cliënt een behandelplan op. De behandeling start met een uitleg van de diagnose en het behandelplan, gevolgd door gerichte adviezen. In de vervolgbehandelingen wordt gebruik gemaakt van specifieke oefentherapieën. Zo kunnen veel complexe klachten behandeld worden, zonder operatie. Een hele geruststelling!

Ten behoeve van de behandeling kan door de bekkenfysiotherapeut een inwendig onderzoek gedaan worden. Dit gebeurt alleen na overleg met de cliënt en desgewenst met de verwijzende arts. Dit inwendig onderzoek is niet een onderzoek zoals de gynaecoloog of uroloog dat doet, maar een inwendig onderzoek dat erop gericht is het functioneren van de bekkenbodem helder krijgen.

Indien u last heeft van een of meerdere klachten die hier vermeld staan kunt u contact opnemen voor bekkenfysiotherapie:

 • Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie).
 • Veelvuldig optredende, plotselinge hevige plasaandrang met vaak urineverlies (urge incontinentie)
 • Ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie).
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen, steeds terugkerende blaasontsteking.
 • Het bij herhaling moeilijk kwijt kunnen van de ontlasting (obstipatie).
 • Klachten door lichte tot matige verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.
 • Seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem zoals bijvoorbeeld erectiestoornissen of dyspareunie (pijn tijdens het vrijen).
 • Prostaatontsteking (chronische prostatitis).
 • Voor en na operaties in de onderbuik of het bekkenbodemgebied.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en de bevalling.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling.
 • Bij gezonde zwangere vrouwen is de begeleiding met name gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodem-disfuncties.

Een behandeling duurt circa een half uur. Voor bekkenfysiotherapie is een verwijzing van uw huisarts of specialist niet noodzakelijk. Het is belangrijk om te controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie u vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt. Let op: alleen de eerste 9 behandelingen van bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie worden uit de basisverzekering vergoed.

Voor meer informatie:
www.nvfb.nl
www.urolog.nl
www.incontinentie.net
www.nvog.nl
www.careforwomen.nl
www.erectieplein.nl
www.mlds.nl